Sportvelden gesloten

Beste leden,

Met onmiddellijke ingang sluiten we ons sportpark.

Ruim een week geleden zijn maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Per brief laat de burgemeester weten dat in de Oude IJsselstreek nog regelmatig groepen te vinden zijn op de sportvelden. De gemeente begrijpt dat enerzijds, maar heeft ook zorgen over de risico’s die het samenkomen van mensen in de huidige situatie met zich meebrengt.

De burgemeester vraagt ons het complex te sluiten. Het bestuur begrijpt dat verzoek en geeft er gehoor aan. Wij vragen jullie daarom om per direct geen gebruik meer te maken van de velden van Ajax-B. De gemeente zal het verbod handhaven.

Alleen als we ons allemaal houden aan de gemaakte afspraken en adviezen, kan het gewenste effect bereikt worden.

Blijf gezond, en hopelijk zien we elkaar snel weer op het voetbalveld!

Wij rekenen op jullie medewerking.

Bestuur Ajax-B

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners