Vertrouwenspersoon - Ajax Breedenbroek

Vertrouwenspersoon

Ajax Breedenbroek is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet Ajax Breedenbroek er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Om deze reden is er bij Ajax Breedenbroek een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vorm het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, kunnen worden besproken met de vertrouwenspersoon. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersoon met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

Een vertrouwenspersoon bij Ajax Breedenbroek heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Ik wil me graag aan u voorstellen:

Ik ben Guido Geven en ik ben al ruim 40 jaar betrokken bij Ajax Breedenbroek. Als speler, trainer, leider en bestuurslid. Ik ben opgeleid als Maatschappelijk werker en werk ruim 25 jaar in diverse functies in de jeugdzorg. Momenteel werk ik als teamcoach/jeugdconsulent bij de gemeente Berkelland. Ik ben SKJ (stichting kwaliteitsregister Jeugdzorg ) geregistreerd en beschik daardoor over actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

Wanneer neem je contact op?

Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op mij gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen.

Je kunt contact met mij opnemen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.

Dit kan persoonlijk of telefonisch : 06-23262442

 Voetbalclub Ajax Breedenbroek Guido Geven
Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners