Huisregels - Ajax Breedenbroek

Huisregels

De huisregels van Ajax-B voor spelers, leiders en bezoekers zijn als volgt:

 • Respecteer iedereen op en rond het voetbalveld
 • Gedraag je sportief tijdens en rondom de wedstrijden
 • We proberen altijd te winnen, maar plezier staat voorop
 • Discriminatie, schelden of pesten wordt niet geaccepteerd
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, hoe moeilijk dat soms ook is
 • Wees zuinig op de materialen en eigendommen van de club, van jezelf en van een ander
 • Spreek elkaar aan op wangedrag
 • Kom afspraken na
 • Laat velden, kleedkamers en kantine goed achter
 • Drugs is verboden, ga verantwoord om met alcohol
 • Meld problemen bij leiders, trainers of bestuursleden

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van Ajax-B heeft Guido Geven benoemd als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de vereniging en kan worden aangesproken bij ongewenst en onacceptabel gedrag. Te denken valt aan pesten, seksuele intimidatie, diefstal of fysiek geweld.

Ajax-B wil iedereen een veilige omgeving bieden om te voetballen. Als dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, kan contact gezocht worden met de vertrouwenspersoon. Deze neemt alle vragen, klachten en meldingen in behandeling. Ook ouders, leiders en trainers kunnen contact zoeken met de vertrouwenspersoon wanneer zij ongewenst gedrag waarnemen.

De vertrouwenspersoon bespreekt de problemen, en kijkt in samenspraak met de persoon in kwestie of er bemiddeld kan worden. Indien noodzakelijk schakelt de vertrouwenspersoon professionele hulpverlening in. De klacht wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon zal nooit naar buiten treden met een klacht, en alleen met derden spreken na toestemming van de persoon in kwestie.

Meer informatie over de Guido en zijn rol vind je HIER.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners