Jubilarissen gehuldigd - Ajax Breedenbroek

Jubilarissen gehuldigd

Op zaterdag 16 maart, voorafgaand aan de feestavond, werden de jubilarissen van Ajax-B gehuldigd.

Chris Regelink, Robin Koenders, Roy Jansen, Arjen van Huet, Roy Vreeman en Kayo Klein Obbink zijn 25 jaar lid van Ajax-B. Hans Vreemann werd gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Alex Keizer, Wilfried Geven, Tom Lubbers en Guido Geven zijn al 50 jaar lid van de vereniging.

De jubilarissen ontvingen een speldje of een bord, een oorkonde en een mooie bos bloemen.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners