Jaarvergadering uitgesteld

Eind oktober staat traditioneel de algemene ledenvergadering van Ajax-B op het programma. Dit jaar zou de vergadering voor de 86ste keer plaatsvinden. Momenteel is echter alles anders door het coronavirus.

Het aantal personen per ruimte is op dit moment beperkt tot 30. We willen iedereen de gelegenheid geven om aanwezig te zijn. Vol is vol is geen optie voor het bestuur, en tevens in strijd met de statuten, die bepalen dat alle seniorenleden en ereleden toegang hebben tot de vergadering. Daarnaast kunnen we in de kantine, doordat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden, maar weinig mensen ontvangen. Voorlopig moet de kantine hoe dan ook gesloten blijven.  

We hebben besloten de jaarvergadering uit te stellen. Wanneer de corona regels versoepeld worden, zullen we de vergadering opnieuw aankondigen. Mogelijk op een andere locatie als blijkt dat de kantine te weinig ruimte biedt in verband met de afstandsregels.

Volgens de statuten dienen we jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (30 juni) een algemene ledenvergadering te houden. De corona noodwet geeft verenigingen de mogelijkheid deze termijn met vier maanden te verlengen. Dat betekent dat we voor 1 mei een jaarvergadering moeten houden.

Mocht dat niet haalbaar zijn op de gebruikelijke manier, dan zullen we de vergadering als niet fysieke bijeenkomst organiseren via beeldbellen (teams, zoom of een andere tool). Ook hierin voorziet de corona wet. Dat heeft niet onze voorkeur. We willen de vergadering toegankelijk houden voor alle leden, en hechten ook waarde aan de nazit, die dit seizoen waarschijnlijk niet onder het genot van een herfstbok zal zijn, maar onder het genot van een lentebok.

Bestuur Ajax-B

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners