Gelukkig nieuwjaar!

Ajax-B wenst u allen een gelukkig nieuwjaar!

Normaal doen we dat op de nieuwjaarsreceptie. We hoeven niet uit te leggen waarom het dit jaar anders is. Tijdens de receptie neemt de voorzitter het woord en praat de leden bij over de stand van zaken binnen de club, zoals dat in een wat meer formele setting gebeurt tijdens de jaarvergadering in oktober. Ook deze kon niet doorgaan. We zijn overigens nog steeds van plan een jaarvergadering te houden. Dat zou volgens de reglementen voor 1 mei moeten gebeuren. We hopen dat het mogelijk is.

Via deze weg willen we u niet alleen een gelukkig nieuwjaar wensen, maar tevens een update geven van de stand van zaken binnen de vereniging.

In de eerste helft van januari verkopen we al jaren onze kortingsbonnen. We vonden het gezien de huidige omstandigheden niet passend om langs de deuren te gaan. Daarnaast zijn veel winkels dicht, waardoor de bonnen niet ingeleverd kunnen worden. We willen de kortingsbonnenactie later in het jaar organiseren, bij voorkeur in het voorjaar. Wanneer de winkels weer open zijn, kunnen ondernemers de actie gebruiken om klanten met een leuke korting naar de winkel te lokken. Mocht het niet verantwoord zijn om langs de deuren te gaan, dan overwegen we online verkoop van de kortingsbonnen. Zoals met al onze plannen: we moeten eerst afwachten hoe het zich ontwikkelt de komende tijd.

We zijn erg blij met onze sponsoren. Ondanks de onzekerheid die deze crisis met zich meebrengt is er geen enkele sponsor afgehaakt. De jarenlange relatie die we hebben opgebouwd met al onze sponsoren, groot en klein, wordt erg gewaardeerd. Zeker nu we de opbrengst van de kantine  rondom wedstrijden en trainingen moeten missen, kunnen we de sponsorbijdrage goed gebruiken. Onze financiën zijn niet zorgwekkend, uiteraard missen we de kantine inkomsten wel. Gelukkig zijn er subsidies en tegemoetkomingen van de gemeente waar we gebruik van kunnen maken.

Onze leden zijn net zo trouw als onze sponsoren. Het ledenbestand is niet gekrompen terwijl het voetbal bij de senioren al een hele periode stil ligt. Dat is goed om te zien. De jeugd mag trainen, maar speelt geen wedstrijden. De jeugdleiders en trainers die iedere week op het veld staan om de jeugd aan de gang te houden, zonder (competitie) wedstrijden in het vooruitzicht, verdienen een groot compliment. Voor de variatie spelen sommige teams af en toe in de zaal of brengen een bezoek aan het Lohr in Voorst voor een potje voetgolf.

Tijdens de jaarvergadering van 2019 stemden de leden in met een plan om de beregeningsinstallatie te vernieuwen. Dat plan is door de crisis vertraagd. Binnenkort wordt een nieuwe puls geslagen. Het aanleggen van de beregeningsinstallatie onder de velden zal later plaatsvinden. Tijdens die jaarvergadering besloten we om een verhard pad aan te leggen naar veld drie. Dat project hopen we deze winter af te ronden.

Steeds meer sportverenigingen zijn rookvrij. Wij zetten de eerste stap in die richting. Vanaf heden is het Houtbroek tijdens jeugdactiviteiten (zoals trainingen en wedstrijden) rookvrij. Uiteraard blijven alle binnenruimtes volledig rookvrij.

We willen dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen sporten. Zo voorkomen we dat kinderen zien dat er gerookt wordt door trainers, ouders of supporters, en daardoor in de verleiding komen om te gaan roken. Bovendien wordt schadelijk meeroken voorkomen. Zien roken, doet roken, en dat willen we niet stimuleren. Wij hopen op de medewerking van iedereen.

De activiteitencommissie kan in de huidige situatie niet veel doen. Tot groot verdriet van velen dus geen dropping dit jaar. Hetzelfde geldt voor de feestavond, bierproeverij, Ladies Night enzovoorts. Misschien dat de familiedag in mei tot de mogelijkheden behoort.

Op sportief vlak kunnen we weinig melden. Het seizoen was net begonnen toen het onderbroken werd. Hopelijk spelen we nog een aantal wedstrijden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de KNVB de competities tot een goed einde kan brengen.

De wegen van Ajax-B en Edwin Frericks scheiden na dit seizoen. Edwin is dan vijf jaar hoofdtrainer geweest in Breedenbroek. Een uitzonderlijk lange periode. Daaruit blijkt dat de samenwerking van beide kanten uitstekend is geweest, maar na vijf jaar vonden beide partijen het een goed moment om te stoppen. Ook Roy Jansen stopt als trainer bij het eerste elftal. De technische commissie is momenteel druk om een opvolger voor volgend seizoen vast te leggen.

We wensen u nogmaals een gelukkig en vooral gezond 2021, en hopen u snel weer op het voetbalveld te mogen begroeten,

Bestuur Ajax-B

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners