Familiedag op 22 augustus

Beste leden, ouders, donateurs, vrijwilligers en supporters,

Het nieuwe voetbal seizoen staat voor de deur en dit willen we graag op een gezellige manier gezamenlijk aftrappen! Houd daarom zaterdag 22 augustus alvast vrij in je agenda en geef je op via onderstaande link!

Op deze dag zijn wij, het bestuur en de activiteitencommissie, voornemens om de jaarlijkse familiedag te organiseren. In plaats van als afsluiting, nu als start van het nieuwe seizoen!

Door de geldende maatregelen zal deze dag er iets anders uit zien dan anders. Hierbij staat de gezondheid van een ieder voorop. We zijn daarom hard bezig om binnen de gestelde kaders een leuke dag te organiseren! Wel is het van belang dat iedereen die wil komen zich via onderstaande link opgeeft.

Ten eerste moet je je opgeven vanwege het regelen van het benodigde aantal zitplaatsen, rekening houdend met de 1,5 meter maatregel.

Daarnaast moet de familiedag in zijn geheel buiten plaatsvinden. Door jezelf op te geven hebben wij de mailadressen van iedereen die wil komen. Mocht het nodig zijn kunnen wij jullie op de hoogte houden als de familiedag op het laatste moment afgelast wordt. Ook wanneer er eventueel vanuit de overheid nieuwe maatregelen worden afgegeven kunnen we jullie op de hoogte houden.

Op ons sportpark zullen we ook een aantal extra maatregelen moeten treffen om aan de regels te voldoen en een ieders gezondheid te kunnen waarborgen. Wij vragen jullie om hier rekening mee te houden en je te houden aan de regels zoals deze op het Houtbroek zichtbaar zullen zijn. Spreek elkaar hier ook op aan.

Uiteraard geldt voor deze dag dat mensen die klachten hebben of in contact zijn geweest met mensen bij wie het virus is vastgesteld worden geacht thuis te blijven.

De exacte indeling van de familiedag volgt later!

https://forms.gle/xzWkPphfmEBw1Yhw5

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners