Corona protocol Ajax-B - Ajax Breedenbroek

Corona protocol Ajax-B

Vanaf 26 januari 2022 gelden de volgende maatregelen:

 • Iedereen mag overdag en ’s avonds sporten;
 • Wedstrijden zijn toegestaan;
 • Publiek is toegestaan;
 • Kleedkamers en douches zijn open;
 • Kantine is open tot 22:00 uur;
 • Voor de kantine geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht, een vaste zitplaats en een mondkapje tijdens verplaatsingen.

Daarnaast gelden nog steeds de algemene richtlijnen:

 • bij klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • was vaak je handen;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Update 13 november 2021:

 • publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • een coronatoegangsbewijs is verplicht voor alle binnenruimtes (kleedkamers en kantine) voor personen vanaf 18 jaar;
 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, en alle vrijwilligers;
 • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de velden op de sportaccommodatie verlaten;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje;
 • de kantine valt onder de regelgeving voor de horeca en sluit uiterlijk om 20:00 uur ’s avonds;
 • zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering);
 • voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig.

Daarnaast gelden de algemene richtlijnen:

 • bij klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • was vaak je handen;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Update 5 juni 2021: tijdens de regiocup gelden de volgende maatregelen:

 • De kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Toeschouwers zijn helaas niet welkom (met uitzondering van begeleiders van de teams en de ouders die rijden).
 • Anderhalve meter is de norm.
 • Er is koffie of frisdrank beschikbaar.

Update 13 oktober: het kabinet heeft een gedeeltelijke lock-down aangekondigd. Voor Ajax-B betekent dat het volgende:

 • De competities bij de jeugd en de senioren zijn voorlopig stilgelegd.
 • Alleen kinderen tot 18 jaar mogen nog trainen in teamverband. Wedstrijden onderling met teams van Ajax-B zijn toegestaan.
 • Naast de kantine zijn ook de douches en kleedkamers gesloten.

De maatregelen gelden formeel vanaf 14 oktober om 22:00 uur. Wij hebben besloten dat de maatregelen bij Ajax-B per direct van kracht zijn.


Update 29 september: het volgende geldt voor minimaal drie weken, dus tot en met 20 oktober:

 • De kantine is gesloten.
 • Er is geen publiek meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen. De enige uitzondering op deze regel betreft ouders die rijden bij uitwedstrijden. Bij trainingen en thuiswedstrijden mogen ouders niet blijven kijken.  
 • Daarnaast blijft onderstaand corona protocol, voor zover dat niet in tegenspraak is met bovenstaande, onverminderd van kracht:

Corona protocol Ajax-B per 26 augustus

Beste leden, ouders, vrijwilligers en supporters,

Komend weekend begint het nieuwe seizoen. Ondanks alle versoepelingen gelden er nog steeds strenge regels in verband met Corona. In dit protocol stellen we de regels bij Ajax-B vast. We vragen jullie allemaal om deze regels door te nemen en je er aan te houden. Spreek elkaar ook aan op het naleven van de regels. Deze regels kunnen veranderen wanneer er ontwikkelingen zijn, houd daarom de site in de gaten voor de meest actuele versie.

Algemene regels voor het sportpark

 • Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen en hoest in je elleboog.
 • Vermijd drukte.
 • Volg de looproutes bij de ingang van het sportpark.
 • Houd je aan het maximaal aantal personen per ruimte.
 • Laat je naam en telefoonnummer achter wanneer je gebruik maakt van de kantine.

Trainingen

 • Kom zoveel mogelijk in tenue naar de training.
 • Voor personen ouder dan 18 geldt een maximum aantal personen per kleedruimte. Dit om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Per kleedlokaal mogen twee douches gebruikt worden. Het maximum aantal volwassenen per kleedruimte wordt op de deur aangegeven.
 • Deel geen bidon met andere spelers. Iedereen zorgt voor zijn eigen bidon of drinkfles.
 • Wanneer niet genoeg douches/kleedkamers beschikbaar zijn, moet je op je beurt wachten. Je kunt er voor kiezen thuis te douchen.

Wedstrijden

 • Ook tijdens wedstrijden geldt het maximum aantal volwassenen per kleedkamer.
 • Indien mogelijk proberen we ieder seniorenteam twee kleedkamers toe te wijzen. Wanneer dat niet lukt zullen alleen de bezoekende teams twee kleedkamers toegewezen krijgen. Het thuisteam zal om beurten moeten omkleden en douchen.
 • Aangezien het niet toegestaan is met een volledig team in een kleedkamer te zijn, kunnen wedstrijdbesprekingen niet in de kleedkamer plaatsvinden, maar op het veld.
 • Ook in de rust mag een senioren team niet met meer dan het maximum aantal personen in de kleedkamer zijn.
 • In de dug outs geldt voor senioren 1,5 meter afstand.
 • Deel geen bidon met andere spelers. Iedereen zorgt voor zijn eigen bidon of drinkfles.
 • Geen handen schudden met scheidsrechters en/of tegenstanders na de wedstrijd.
 • Bij uitwedstrijden is het dragen van een mondkapje in de auto niet verplicht, maar dit wordt wel geadviseerd door de overheid. Kinderen tot 12 jaar hoeven volgens het advies geen mondkapje te dragen. Bespreek het wel of niet gebruiken van mondkapjes goed binnen je eigen team en/of inzittenden van de auto.

Kantine

 • Bezoekers van de kantine wordt gevraagd om hun contactgegevens achter te laten.
 • Bij binnenkomst van de kantine handen desinfecteren.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats. Niet schuiven met stoelen en tafels in de kantine en op het terras.
 • Volg de looproute in de kantine.
 • Slechts 1 persoon tegelijk op het toilet.
 • Betaal bij voorkeur met PIN.

Bezoekers

 • Maximaal 250 toeschouwers op het sportpark. De toegang kan geweigerd worden wanneer dat aantal bereikt is.
 • Bezoekers ouder dan 18 jaar die niet tot hetzelfde huishouden behoren dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. We hebben de afstand gemarkeerd op de omheiningen rond het hoofdveld en veld drie.
 • Bij wedstrijden van het eerste elftal zullen we in de rust buiten koffie verkopen om drukte in de kantine te vermijden.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners